Inwentaryzacje budowlane i konserwatorskie

1. Budowlana

Każda poważniejsza ingerencja w strukturę budynku w tym : przebudowa domu, zmiana podziału pomieszczeń wymaga
od właściciela (inwestora)
sporządzenia dokumentacji odtworzeniowej zwanej inwentaryzacją budowlana.
Na bazie rysunków inwentaryzacyjnych powstaje projekt modernizacji i rozbudowy.
Projektant określa jaka dokładność inwentaryzacji jest mu niezbędna do wykonania modernizacji lub rozbudowy.
Po obejrzeniu obiektu (ewentualnie zdjęć) i po rozmowie z projektantem ustalamy cenę za wykonanie naszej pracy.

2. Architektoniczna

Inwentaryzacja architektoniczna bardzo przypomina budowlaną, jednak nie uwzględznia pomiarów dotyczących innych branż.

3. Konserwatorska

Jeżeli nasz budynek ma wartość historyczną jest pod szczególną opieką.
Każda ingerencja w obiekt zabytkowy wymaga wykonania inwentaryzacji.
Zakres inwentaryzacji określa konserwator zabytków.
W tym wypadku cenę za wykonaną pracę określamy po zapoznaniu się z zaleceniami konserwatora.
Również rozbiórka obiektu zabytkowego wymaga wykonania inwentaryzacji wraz z opinią techniczną o stanie obiektu.
Wycenę tej pracy dokonujemy po obejrzeniu obiektu.

4. Pod ocieplenie budynku

Do wykonania ocieplenia budynku również przyda się inwentaryzacja elewacji.
Zaoszczędzi to nam kosztów przy zamawianiu materiałów i negocjowaniu cen z wykonawcą.
Należy pamiętać o tym, że aby wykonać rysunki elewacji należy wykonać również pomiary wysokościowe
wewnątrz budynku. Konieczny jest dostęp do wszystkich pomieszczeń, które mają otwory powiązane z przedmiotową elewacją.
Cenę ustalamy po obejrzeniu elewacji.

5. Pod wystrój wnętrz

Inwentaryzacja potrzebna jest również do wykonania wystroju wnętrz.
Każdy projektant będzie szczęśliwy jak dostanie gotowe rysunki wnętrza domu czy mieszkania.
A jednocześnie obniży to koszt wykonania projektu wnętrz.
Cenę ustalamy po obejrzeniu wnętrza lub na podstawie zdjęć.

Podstawowa inwentaryzacja budowlana zawiera:

 • Opis techniczny z uwzględnieniem lokalizacji, rodzaju i charakteru budynku, liczby kondygnacji, jego wysokości i powierzchni.
 • Rzut działki w skali 1:500 z naniesionym budynkiem (aktualna mapa zasadnicza)
 • Zwymiarowane rzuty wszystkich kondygnacji z określonymi elementami konstrukcyjnymi
 • Rzut więźby z określonymi elementami konstrukcyjnymi
 • Rzut dachu
 • Przekroje w miejscach charakterystycznych przez wszystkie kondygnacje z określonymi elementami konstrukcyjnymi
 • Elewacje budynku
 • Dokumentację fotograficzną


Elementy dodatkowo występujące w dokumentacji w zależności od zapotrzebowania

 • detale okien, drzwi, gzymsów oraz innych elementów architektonicznych
 • punkty gniazd elektrycznych, instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja gazowa
 • dokładne pomiary wylotów kominowych
 • detale więźby
 • detale elementów konstrukcyjnych

 

Opinia techniczna

Przy rozbudowie, modernizacji, rozbiórce obiektów zabytkowych do inwentaryzacji często dołączyć należy opinię techniczną o stanie budynku. 
Jeżeli planujemy duże zmiany dotyczące przebudowy ścian konstrukcyjnych, dachu, nadbudowę, rozbiórkę to o opinie techniczną poprosi nas projektant, szczególnie będzie to dotyczyło obiektów starych, o złej kondycji technicznej.
Przy ingerencji w obiekt zabytkowy opinia techniczna może być wymagana również przez konserwatora. 
Cenę za opinię techniczną określamy po dokonaniu oględzin obiektu.