Projekt technologii

Pomieszczenia w obiekcie użyteczności publicznej muszą spełniać warunki przystosowania do charakteru spełnianej funkcji. 
Należy sporządzić dokumentację projektowo technologiczną w celu wykazania zgodności zamierzenia z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

Zawartość dokumentacji projektowej- technologicznej
1. część graficzna składająca się z rzutu i ptrzekroju
2. część opisowa zawierająca:
- informację o rodzaju działalności i jej lokalizację
- ilość zatrudnionych pracowników i w jakim wymiarze czasu pracy
- lokalizację posadzki (poniżej lub powyżej poziomu terenu)
- nazwy pomieszczeń, ich powierzchnia, wysokość
- sposób oświetlenia pomieszczeń
- sposób wykończenia posadzek, ścian, sufitów
- sposób wentylacji pomieszczeń

Technologię wykonuje się pod konkretną działalność, w ścisłej współpracy z przyszłym użytkownikiem
Cena zależy od nakładu pracy i stopnia trudności