Oferta dla firm i odbiorców indywidualnych

1. kompleksowe przygotowanie dokumentacji budowlanej

  • budynki mieszkalne jednorodzinne
  • budynki mieszkalne wielorodzinne
  • budynki użyteczności publicznej
  • rozbudowa i modernizacja obiektów istniejacych

2. wykonanie inwentaryzacji budowlanej
3. wykonanie inwentaryzacji konserwatorskiej
4. adaptacja projektu typowego
5. wykonanie technologi wymaganej przez sanepid (restauracje, ZOZ, gabinety medyczne  itp….)
6. wykonanie kosztorysu
7. wykonanie ekspertyzy technicznej
8. pomoc w doborze materiałów budowlanych
9. uzyskanie potrzebnych pozwoleń

Oferta dla architektów i pracowni projektowych

1. wykonanie inwentaryzacji budowlanej i konserwatorskiej
2. wykonanie projektu architektonicznego (wraz ze współpracą z branżystami) według koncepcji projektanta
3. wykonanie projektu konstrukcyjnego (obliczenia i rysunki)
4. wykonanie ekspertyzy technicznej
5. wykonanie technologii łącznie z uzgodnieniami
6. pomoc przy wszystkich pracach związanych z uzgodnieniami, urzędami itp….